Inspectierapport GGD

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is het volledige inspectierapport te lezen van Kleinschalig Kinderdagverblijf Stipkidz.